โครงการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์

alt

alt

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
ได้จัดการอบรมเรื่องการบริหารงาน-บริหารคนด้วยโลจิสติกส์ที่ห้อง 19-1003
โดยมีวิทยากรชื่อ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ และมี ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ กล่าวเปิดการอบรม
มีจำนวนผู้เข้ารัรบการอบรม 15 คน ผู้รับผิดชอบโครงการอบรม
คือ ดร.ชลิศา รัตนสาร และคุณเจริญศรี ศรีวสุมดี

alt alt

alt alt

altaltalt

alt alt

Share this post with your friends