คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมโครงการปลอดโฟม

foam_00

 

สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามและชุมชนเขตภาษีเจริญ
ร่วมกันรณรงค์โครงการสุขภาวะปลอดโฟม”แลกคืนโฟม แลกคืนสุขภาพ” ณ สวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม 24 ก.ค. 2559

 

Share this post with your friends