กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคนอนประจำปี 2559

 

มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

Share this post with your friends