โครงการร่วมมือกับสถานศึกษา

alt

alt

 

โครงการการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา
ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 7 ธันวาคม 2559

alt

ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูแนะแนว

alt

โดยบรรยายเรื่องแนวทางการประกอบธุรกิจ SMEและหลักการตลาดของการประกอบธุรกิจ SME

alt alt

alt

alt

โครงการการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา
ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 7 ธันวาคม 2559

alt

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ

alt

หัวหน้าครูแนะแนวโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ

 

โดยบรรยายเรื่องแนวทางการประกอบธุรกิจ SMEและหลักการตลาดของการประกอบธุรกิจ SME

alt

alt alt

alt

Share this post with your friends