ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจรับวุฒิบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิของ TPQI ที่งานไบเทค

ขอแสดงความยินดีกับดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจวันนี้ไปรับวุฒิบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิของ TPQI ที่งานไบเทค

Scroll to Top