ขอแสดงความยินดีกับดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจวันนี้ไปรับวุฒิบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิของ TPQI ที่งานไบเทค