กิจกรรมภาควิชา

1. Super Trader Thailand Season 4

2. โครงการร่วมอบรมและเวิร์คช็อปปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสเพน”

3. โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์

4. ทอดกฐินวัดลาดใหญ่

5. โครงการ การอบรมหลักสูตร SIC มหาวิทยาลัยสยาม

Share this post with your friends