กิจกรรมภาควิชาการจัดการทั่วไป

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัทแอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด

2. โครงการทัศนศึกษา เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. รับน้องปี55 การจัดการทั่วไป

4. ภาพเยี่ยมชมสถานฝึกอบรมMK Service Training Center

5. ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน)

6. ภาพนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นธรรมะบริกรในงานแสดงธรรมปฏิบัติธรรมของชมรมกัลยานธรรม

7. ภาพมอบวุฒิบัตรภาวะผู้นำ

8. ภาพเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

9. GM Night Party 2559

10. โครงการร่วมมือกับสถานศึกษา

Share this post with your friends