งานวันแม่ปี 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมงาน “งานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9”
ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียติ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม

Share this post with your friends