คุณถิรยุทธ สวัสดิ์มงคล

alt

คุณถิรยุทธ สวัสดิ์มงคล

alt

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด และบริษัทในเครือ ดังนี้

1. บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด
2.  บริษัท ทีดีเอ บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
3.  บริษัท  ทีดีเอ แอคเคาท์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
4.  บริษัท  ทีดีเอ แอสเซท  จำกัด
5.  บริษัท ทีดีเอ ฮิวแมนท์  จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

1. ปี 2552-2557 บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด และ บริษัทในเครือ
2. ปี 2550-2552 บริษัท รอแยล แลปปิดารี่ จำกัด
3. ปี 2548-2550 บริษัท กมล อินดัสตรี้ จำกัด
4. ปี 2545-2548 บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด
5. วิทยากร ให้กับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย บริษัทเอกชนและหน่วยงานต่างๆ
6. ผู้สอบบัญชีอิสระ

 

ติดต่อ บริษัท ทีดีเอ ออดิท จำกัด
  115/20 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
โทรศัพท์ (66)-2-899-9955
อีเมลล์ thirayut_s@tdaaudit.co.th

Share this post with your friends